COVID megoldások: hogyan tervezz a káoszban?

1024 683 HRTV

A kapitány a viharban kicsi időegységeket tervez, a fókusz a taktikára helyeződik. A HR ugyanezt az alapelvet követi, amikor kiszámíthatatlan környezetben dolgozik.

Mi az a káosz?

Fontos, hogy mindenekelőtt pontosan értsük, hogy mi a káosz. A természetben, az univerzumban rendezettség van, a zűrzavar csak bennünk létezhet.

Valami azért lehet a számunkra kiszámíthatatlan, mert nem rendelkezünk annyi megfigyeléssel, hogy észrevegyük a visszatérő elemeket, az ismétlődéseket, az újra induló ciklusokat, azaz – észrevegyük benne a rendszert.

Egy ember tűnhet roppant mód kiszámíthatatlannak, ha nem ismerjük eléggé. Egy szoftver lehet felfoghatatlanul kaotikus, ha nem töltöttünk el vele elég időt. A káosz csupán egy új rendszer, semmi több.

A COVID rövid idő alatt felkavarta a megszokott viszonyrendszert, újabb és újabb lezárások, szigorítások jöttek, egyik hullám követte a másikat. Ami addig működött, az hirtelen már nem működött annyira, vagy érvénytelenné vált. Sokszor azt hittük, vége, majd kiderült, hogy mégsem. Szeretnénk visszatérni a régi kerékvágásba, de úgy tűnik, nem lehet. A HR-nek mégis működnie kell, ezért új szempontokat, új eszközöket kell megismernie.

Tervezni a káoszban csak addig tűnik paradoxonnak, amíg nem értjük meg, hogy a káosz bennünk alakul ki, amikor egy új rendszerrel szembesülünk.

COVID megoldások – áthelyezni a fókuszt

A kapitány viharban az előtte álló 10 percet tervezi, nem heteket, nem napokat, hanem csak azt, ami előtte van. Katasztrófánál ugyanez a helyzet – mivel a rutinok nem működnek, vagy nem megfelelően, a fókusz a taktikára helyeződik, kicsit elfeledkezve a stratégiáról, amíg az új rutinok ki nem alakulnak, és nem tudunk rájuk támaszkodni ismét.

A HR jelenléte szükségképpen megerősödött a cégekben, közvetlenebbül folynak bele a döntésekbe, mivel a kiszámíthatatlan környezetben sokkal több kézi vezérlésre van szükség, mint korábban, amikor jól ismert tényezők között működött a vállalat. A járványhelyzet arra kényszerítette a HR-t, hogy egyre inkább kilépjen adminisztratív szerepköréből, élesebbé és élőbbé tegye jelenlétét, és aktívan részt vegyen az új rutinok kidolgozásában.

COVID megoldások – gyorsuló digitalizáció

A digitalizáció az a hívószó, amivel COVID megoldások címszó alatt az ember elsőként fut össze. A digitalizáció kérdése mindig oktatás kérdése is. A digitalizáció valamilyen mértékben megváltoztatja a szervezeti struktúrát, ami új feltételeket teremt.

A digitalizáció szükségessé teszi, hogy szakembereket vegyünk fel a cégbe, aminek megtervezése HR feladat. Pontosan milyen új munkatársakat keresünk, hová fognak kerülni, mi lesz a feladatuk, mit várunk ezektől a szakemberektől, milyen megoldásokat, hogyan fognak ők értéket teremteni a cégben?

COVID megoldások – pénzügyek

Káoszban, amikor a feltételek gyorsan változnak, amikor a korábbi rutin megkérdőjeleződik, a cég bevételei és kiadásai is bizonytalanná válnak. Amikor a COVID megoldások szóba kerülnek a cégben vagy azon belül a HR osztályon, a pénzügyek mindig elsődlegesek.

Látjuk, ahogyan a vállalatok reagáltak a járvány felbukkanására: a vezetők többsége berántotta a kéziféket, ott spóroltak, ahol csak lehetett, kifizetéseket fagyasztottak be, rendeléseket mondtak le, fizetés nélküli szabadságolások történtek, ami ösztönös reflex ugyan, egyoldalúsága miatt további problémákat idézett elő.

Az egyoldalú intézkedések jövedelemkiesést, életszínvonalcsökkenést és a dolgozói lojalitás zuhanását eredményezték egyre szélesebb körben, ami rámutatott arra a jelenségre, hogy a vállalkozások egy érzékeny idegrendszert alkotnak, és ágazatokon átívelően hatással vannak egymásra.

A válságkezelés bevett lépései a költségcsökkentés, a pénzeszközök feletti erősebb kontroll, az adósságok átütemezése, személyzeti és szervezeti változások, továbbá új bevételi források felkutatása és esetleg befektetők keresése. Különbséget kell tennünk a céget érintő, az ágazatot érintő és az egész társadalmat érintő válság között, mert a cég szintű kezelés nem azonos a három esetben. A COVID megoldások különlegessége abban nyilvánul meg, hogy a cégek reakciói kihatnak a társadalomra, felerősítenek jelenségeket, ami visszahat rájuk, ezért ugyanaz a kezelési metódus, ami kevés számú érintett esetén jól működik, ezúttal kárt okoz.

A pénzügyeket tervezni a káoszban nagyon ijesztő. Vezérelvként fel kell hívnunk a figyelmet arra, ahogyan e cikket indítottuk: a káosz csupán egy új rendszer, amit még nem látunk át, figyelmünket a kicsi időegyégekre fókuszáljuk, hogy kialakíthassuk az új rutinokat, melyek a káoszt rendszerré teszik, és mi újra tudunk hatékonyan tervezni.

Az erőforrások jelentős részét az új helyzet átlátására, megértésére, az új rutinok kialakítására kell fordítanunk – ez az a mód, ahogyan úrrá leszünk a forgatagon.