A munkatársi képzés új útjai

1024 576 HRTV

A munkatársi képzés a vállalat legjobb befektetései közé tartozik, amennyiben annak hatékonysága megfelel az elvárásoknak.

Vissza a kezdetekhez, kicsit másképp

Az oktatás történelmének kezdetén a tanulás kiváltság volt, a módszer pedig arra épült, hogy a kivételes képességű mester tanította a privilégiumokkal rendelkező diákot. Az évek során közel kerültek egymáshoz, a tanár apa- vagy anyafigurává vált, a tanítás pedig rendkívül hatékony volt. Muszáj volt hatékonynak lennie, hiszen egyetlen ember képzésébe nagyon sokat fektettek be.

Az oktatás történelmének következő korszakában a tanár kisebb csoportokat tanított, ahonnan a legtehetségesebbeknek járt a személyes figyelem. Ezután jött a tömegoktatás, a rögzített tananyag, a rögzített pedagógiai módszerek, a rögzített tanári viselkedés. A közelmúltban megérkezett a készségalapú oktatás, ahol már számított az egyén, de a fókusz inkább a személyiségek felszabadítására irányult, ami könnyebbé tette a tehetségek kibontakozását.

A technológia és a módszertanok fejlődése lehetővé tette a személyre szabott, élmény alapú oktatást a széles tömegek számára. Ezzel visszatértünk a kezdetekhez, átalakítva azt a jelen kihívásainak megfelelően. A perszonalizált képzés az új út, amely egekbe röpíti a tanítás hatékonyságát.

A munkatársi képzés a technológián túl

A digitális technológia megjelenése az oktatásban szükségszerűen megváltoztatta az oktatás módszertanát és újradefiniálta a tanár szerepét. A technológia lehetővé tette a tananyag hatékonyabb prezentálását, az élmény növelését, és ezzel lecsökkentette a tanári élőmunka szerepét. A tanár nem veszett el, csupán a pozíciója változott. Az oktató máshol, másik fázisban vesz részt a folyamatban, mint előtte.

A munkatársi képzés hatékonysága attól függött, hogy a tananyag, de még inkább annak átadási módja és az adott tanuló mennyire voltak egymással kompatibilisek. Ha nagyon, akkor a hatékonyság mindenkit megelégedettséggel töltött el, ha pedig nagyon nem, akkor a keserűség jelezte, hogy nem ezt várták.

A HRTV, Digitális technológia a hagyományos oktatásban című interjújában Böröczky Ferenc, business designer a perszonalizációról beszélt, arról a megközelítésről, ahogyan a digitalizált képzés személyre szabottá válik, igazodva a diák pillanatnyi tudásszintjéhez, készségeihez, személyiségéhez és céljaihoz.

A munkatársi képzés terén az újdonság lényege az, hogy valamennyi munkatárs tudása körültekintően fel van mérve, erre alapozva határoznak meg egyéni célokat, állítják össze a tananyagot és a megfelelő lépéseket, majd visszaellenőrzik, hogy a fejlődés bekövetkezett-e. Ha igen, mennek a következő szintre, ha nem, tovább alakítanak a módszertanon, hogy az tökéletesen illeszkedjen a tanulóhoz, és az elvárt fejlődés elérhető legyen.