Monthly Archives :

március 2022

Hatékonyságnövelés: az adatvezérelt HR
1000 562 HRTV

A HR osztály adatai valóságos kincsesbányák, melyekből az adattudósok az egész vállalat számára jelentős értéket tudnak a felszínre hozni. A döntés evolúciója Az őskor hajnalán a döntéseket megérzésekre hagyatkozva hoztuk meg, majd eljött az irányelvek kora, azután pedig az értesülések kerültek a középpontba. A tudományos és technológiai fejlődés mostanra lehetővé tette az adatalapú döntést, mely során aktualizált, ellenőrzött, kiértékelt adatokra alapozva dönthetünk. Biztosan jól dönteni csak adatok által vezérelten lehet. Az adattudomány meglehetősen új tudományág, ezek ellenére az olyan alapvető diszciplínák közé tartozik, mint amilyen a matematika: valamennyi ágazatot hatékonyan képes segíteni. Az adattudomány része az adatgyűjtés, az adattárolás, az adatindexelés, az adattisztítás, az adatelemzés, és a vizualizáció, mely folyamat végül rámutat a megfelelő döntésre. Adatvezérelt HR – mit is jelent ez? A rövid válasz a kérdésre az, hogy az adatvezérelt HR használja az adattudomány adta eszközöket és lehetőségeket a döntéshozatal során. A hosszabb válasz pedig az, hogy a HR megfelelő stratégia alapján gyűjt, tárol, indexel, tisztít, elemez és vizualizál adatokat, és ezek alapján dönt. A HR osztály adatai jelentős értéket képviselnek, ezt az értéket azonban csak megfelelő szakértelem és eszközök segítségével lehet kinyerni belőle. Természetesen minél körültekintőbben gyűjtötte a HR az adatokat, annál nagyobb a benne rejlő érték. Ha nem volt sem előrelátó, sem különösebben alapos, valamennyi érték még ez esetben is egészen biztosan ott rejlik az adatbázisban, amit érdemes kitermelni. Adatvezérelt HR – a lehetőségek A HRTV, Az adattudomány és hálózattudomány hatása a HR-re című műsorában a matematikus-adattudós Molontay Roland kifejtette, hogy a vállalati személyzeti osztály előtt három út áll, melyek egyikén el kell indulnia ahhoz, hogy adatvezérelt HR váljon belőle, és ezáltal jelentős mértékben megnövelje a hatékonyságát. 1. Analitikai szoftverek használata. 2. Külsős szakértővel közös projekt. 3. Alkalmazásba vesz egy (vagy több) HR-es adattudóst. Az adatvezérelt HR sokkal jobb döntéseket hoz, pontosabban látja előre a jövőt, jobban…

read more